Corona

RV Honte volgt het advies van RIVM voor gezondheidsmaatregelen en we handelen verder in lijn met het beleid van NOC*NSF en FISA. De nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland raken de sportsector en hiermee ook onze roeisport.

Wat zijn de gevolgen voor onze vereniging?

 • Onze accommodatie blijft vooralsnog open; er kan geroeid worden. Onze (buiten)sport en het kanaal lijken vooralsnog veilig. Breng jezelf en anderen echter niet in gevaar, gebruik je gezond verstand.
 • Wij vragen onze leden nadrukkelijk de gezondheidsmaatregelen na te volgen conform RIVM (link).
 • We stellen extra anti-infectiemaatregelen in en verzoeken roeiers/bezoekers zich hieraan te houden. Die extra maatregelen houden in:
  • Extra beschikbaar stellen en laten gebruiken van handenalcohol/handenwasfaciliteit met zeep: bij binnenkomst gebouw, voor en na het eten, na wc-bezoek, voor en na activiteit. Denk aan het ontsmetten van handels van boot/ergometer en tilpunten van de boot.
  • Wij vragen om social distancing:
   • Beperk het aantal mensen in de binnenruimtes. Als je niet in de kantine, kleedkamer, douche, e.d. hoeft te zijn, kom daar dan niet.
   • Alle roeiwedstrijden in maart zijn afgelast.
   • Bij Honte zijn geen grootschalige evenementen gepland in maart (meer dan 100 personen). De Open Dag a.s. zaterdag gaat door en zal zich grotendeels buiten afspelen.
  • Een ieder die ziekteverschijnselen heeft zoals koorts en hoesten, beperkt contact met anderen, blijft liever thuis en neemt contact op met huisarts of GGD. Wij stellen het op prijs als bestuur en/of het team wordt geïnformeerd bij besmetting.

Binnen de KNRB is er een Corona Crisisteam actief dat alle relevante en actuele informatie omtrent het Corona virus volgt en onze vereniging van de noodzakelijke updates op de hoogte zal stellen. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de KNRB (020 – 6462740) of door een email te sturen naar wedstrijdzaken@knrb.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *