Open de (roei)sport

UPDATE 10-05-2021: Helaas hebben wij naar aanleiding van ons verzoek de mededeling gekregen dat roeien in een 2- of 4-persoonsboot (ongestuurd of slagplek vrij) nog niet is toegestaan*. De Veiligheidsregio zegt de algemeen geldende regels van de overheid te moeten handhaven, dus anderhalve meter afstand. Hopelijk komt er snel landelijk goed nieuws voor ons.

* Voor <27 jaar en personen die tot één huishouden behoren, is roeien in een meerpersoonsboot op dit moment wel toegestaan.

————

De versoepelingen rondom sport lijken langzaam te gaan. Toch maken veel mensen zich sterk om dit te veranderen. Algemeen directeur van NOC*NSF Gerard Dielessen heeft namens de gehele sport een dringende oproep aan het kabinet gedaan: “Laat zo snel mogelijk meer sportmogelijkheden toe. Sport houdt Nederland fysiek en mentaal gezond. Open de sport om een nieuwe gezondheidscrisis te voorkomen.” De KNRB, die advies van NOC*NSF volgt, ziet bij roeien ruimte voor meermansboten, waardoor meer mensen (weer) kunnen sporten. Op basis daarvan hebben Honte en Scaldis een verzoek voor toestemming ingediend bij de Veiligheidsregio Zeeland. We zijn in afwachting van een reactie.

Hieronder de rest van het artikel (bron: knrb.nl) met de titel ‘Belang van sport en bewegen wordt niet serieus genomen in coronacrisis’ en ondertitel ‘Bijna 1 op de 2 Nederlanders minder fit, nieuwe gezondheidscrisis dreigt’.

Opnieuw blijkt uit onderzoek dat de coronacrisis zware impact heeft op de sportdeelname in Nederland. Ruim de helft (52%) van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Daarnaast voelt 43% van de Nederlanders zich fysiek minder fit, op mentaal vlak geldt dat voor 41% van de Nederlanders. Bij Nederlanders die minder zijn gaan sporten of gestopt zijn is dat percentage zelfs nog hoger: fysiek (57%) en mentaal (49%). Dat blijkt uit onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand maart 2021, uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF.

VEEL BINNENSPORTERS SPORTEN MINDER OF HELEMAAL NIET MEER

Ruim twee derde van de Nederlanders (70%) die voor de crisis een binnensport beoefende, is minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Onder de jeugd (5-18 jaar) ligt dat percentage nog hoger (78%). Bovendien geven 1,4 miljoen Nederlanders aan niet direct het oude sportritme op te pakken wanneer de lockdown voorbij is.

Patrick Rijnbeek, directeur NL Actief: “Binnensportclubs zijn sinds december gesloten. We wachten al maanden op heropening. De preventieve kracht van sport en bewegen wordt niet benut. In plaats daarvan groeit de beweegachterstand door naar een historisch dieptepunt en komt er straks een nieuwe gezondheidscrisis op ons af, voor alle Nederlanders, jong of oud.”

Onderzoek laat zien dat de Nederlander weer meer is gaan roken tijdens de coronacrisis en dat het overgewicht bij jongeren is toegenomen van 16% naar 18%.

Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG: “Het is helaas een algemeen beeld dat verschillende groepen Nederlanders het fysiek en mentaal erg zwaar hebben tijdens de verschillende lockdowns. De omgeving van jongeren is totaal veranderd. Door het gedeeltelijk dicht zijn van scholen en het dicht zijn van veel sportscholen zijn vaste structuren weg. Juist regelmatig sporten en bewegen zorgt er voor dat kinderen en jongeren gezonder leven.”

SPORT ALS PREVENTIE

Dat regelmatig voldoende sporten en bewegen een grote preventieve kracht heeft, is door recent wetenschappelijk onderzoek opnieuw bewezen. Mensen met een inactieve leefstijl hebben significant meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, op de Intensive Care (IC) te belanden en ze hebben een grotere kans om te overlijden aan corona.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB: “De beslissende ministers stellen nu economie boven vitaliteit. De kracht van samen sporten in de mooie sociale structuur van sportclubs wordt onvoldoende gezien, niet gewaardeerd en dus ook niet meegenomen in de uiteindelijke beslissingen. Sportclubs gaan later open dan winkels en de sport wordt niet ingezet om Nederlanders weerbaarder te maken tegen corona of juist van corona te laten herstellen. Wij zijn juist onderdeel van de oplossing voor een gezond Nederland.”

OVER HET ONDERZOEK

Kantar voert sinds januari 2021 maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan minimaal 3.000 Nederlanders van 5 jaar of ouder gevraagd of zij in de afgelopen maand hebben gesport, welke sporten en hoe vaak. In de maart-meting 2021 hebben 3072 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Voor het rapport ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ zijn er een aantal extra vragen gesteld over het effect van corona.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *