Bestuurswissel

Gisteravond, maandag 28 maart, zijn tijdens de ALV 3 bestuursleden afgetreden en 2 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.
Karina Rentier was 3 jaar penningmeester. Ze zei dat ze er ‘nogal blue’ ingestapt was, maar ze heeft met verve de centen van Honte bewaakt. Ook de Kas(controle)commissie had opnieuw niets dan lof over haar werk.
Janita Melse is ook in 2019 gestart en heeft in de 3 jaar dat ze Commissaris Instructie was toch zeker voor 75 nieuwe leden, maar waarschijnlijk meer, een warm welkom op de vereniging verzorgd. Heel fijn is het dat ze dit met veel plezier deed. Zelfs zoveel plezier dat ze gewoon door wil gaan met haar werk op het vlot, maar de coördinatie aan de volgende commissaris overlaat.
Joep Paulides is nooit officieel bestuurslid geweest, omdat hij begon na de vorige ALV als Commissaris Materiaal. Toch heeft hij sinds de zomer, samen met David Sisselaar, de “organisatie van ons materieel” vakkundig opgetuigd. Sindsdien loopt het als een trein. Helaas verlaat hij onze provincie, maar hij heeft Honte zelfs van een opvolger kunnen voorzien.

Het (ver)nieuw(d)e bestuur ziet er als volgt uit:
Jan Louwerse, Voorzitter
Sigrid Jansen, Secretaris
Vacature, Penningmeester
Peter de Doelder, Commissaris Materiaal
Cindy Brouwer, Commissaris Instructie
Rob Coremans, Commissaris Gebouwen
Jeroen Verschelling, Commissaris Activiteiten

Tijdens de ALV bood Collin Bohncke aan de taken van de penningmeester als waarnemer te willen uitvoeren. Kort daarvoor was hij echter benoemd als lid van de Kascommissie, wat een belangenverstrengeling in zou houden. Steven Klatte bood op het nippertje van de vergadering, tijdens de rondvraag, de oplossing. Steven wierp zich op als lid van de Kascommissie, zodat Collin inderdaad ad interim het bestuur kan bijstaan. De vacature van penningmeester blijft openstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *