ALV

Alle leden van roeivereniging Honte zijn uitgenodigd om de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Roeivereniging Honte bij te wonen op MAANDAG 7 JUNI 2021

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur / Aanvang vergadering 19.30 uur
Plaats: op de steiger van het verenigingsgebouw aan de Havendijk 2 (denk aan een warme trui!)
Let op: bij regen wordt de ALV verplaatst naar WOENSDAG 9 JUNI 2021. Eventueel uitstel wordt uiterlijk 5 juni op onze website bekend gemaakt.
Aanmelden: Wegens corona maatregelen vragen wij jullie om vooraf aan te melden middels een e-mail naar info@rvhonte.nl. Er mogen max. 50 leden (inclusief bestuur) aanwezig zijn. Bij meer aanmeldingen maken wij het mogelijk de vergadering te volgen middels een videoverbinding.

A G E N D A                                                                        Vetgedrukt = bijkomende stukken

 

 1. Mededelingen/Ingekomen stukken
 2. Notulen ALV 2 maart 2020 (Notulen ALV 2020)
 3. Verslag van het bestuur:
  1. Verslag van de Voorzitter
  2. Verslag van de Commissaris Instructie
  3. Verslag van de Botenplancommissie over het materieel (Actueel Botenplan)
  4. Verslag van de Commissaris Gebouwen (Actueel MJOB)
  5. Verslag over de Activiteiten (door de voorzitter)
  6. Ledenadministratie en -communicatie (door de Secretaris) (Introductie FOYS)
 4. Jaarrekening 2020 (Financieel verslag 2020)
 5. Verslag bevindingen kascommissie (Verslag Kascommissie)
 6. Decharge bestuur
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting 2021 (Begroting 2021-2026)
 9. * Wijzigingen Huishoudelijk Reglement: toewijzingsboot (Beleidsnotitie toewijzing)
 10. * Verbouwing Honte (Bouwvoorstel A en B)
 11. Bestuursbenoemingen:
 • Bart Lelij, Voorzitter, is aftredend, Jan Louwerse stelt zich verkiesbaar
 • Sigrid Jansen, Secretaris, is aftredend en herkiesbaar
 • Karina Rentier, Penningmeester, is aftredend en herkiesbaar
 • Collin Bohncke, Commissaris Materiaal, heeft na de ALV 2020 zijn
  functie neergelegd, we roepen een kandidaat op zich te melden (wie?!)
 • Janita Melse, Commissaris Instructie, is aftredend en herkiesbaar
 • Rob Coremans, Commissaris Gebouwen, is aftredend en herkiesbaar
 • Jeroen Verschelling stelt zich verkiesbaar als Commissaris Activiteiten
 1. Rondvraag

 

* Bij deze agendapunten vindt er een stemming onder de leden plaats.

De stukken voor de vergadering staan vanaf 23 mei online op de besloten ledenpagina van rvhonte.nl en liggen tevens ter inzage in het clubhuis vanaf 26 mei.

Bart Lelij, voorzitter
Sigrid Jansen, secretaris

The event is finished.

Date

07 Jun 2021
Expired!

Time

19:30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *