ALV

Statutair vindt de Algemene Leden Vergadering van RV Honte jaarlijks in maart plaats, binnen maximaal 3 maanden na het afronden van het boekjaar. Helaas mochten bestuur en leden toen nog niet bij elkaar komen. Op basis van de Tijdelijke Noodwet COVID-19 mogen verenigingen de ALV met maximaal 4 maanden uitstellen. Het bestuur heeft ervoor gekozen gebruik te maken van deze wet en de ALV uit te stellen naar maandag 7 juni a.s.

Op de agenda zullen – onder voorbehoud – staan:

 1. Opening
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2 maart 2020
 4. Verslag van de voorzitter met daarin beknopt:
  • Verslag van de Commissaris Roeien
  • Verslag van de Commissaris Materieel – Vernieuwd Botenplan
  • Verslag van de Commissaris Gebouwen
  • Verslag van de Commissaris Activiteiten
 5. Jaarrekening 2020
 6. Verslag bevindingen kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2021
 10. Bestuursbenoemingen
  • Bart Lelij is aftredend als voorzitter en niet-herkiesbaar, Jan Louwerse heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter
  • Collin Bohncke is aftredend als Commissaris Materieel en niet-herkiesbaar, we zijn op zoek naar een opvolger.
  • Karina Rentier heeft aangegeven te willen aftreden als penningmeester, we zijn op zoek naar een opvolger.
  • De functie van Commissaris Activiteiten is al langere tijd vacant, we zijn op zoek naar een opvolger.
 11. Verbouwing Honte
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Datum

07 jun 2021

Tijd

19:30

Geef een reactie