Lidmaatschap

Lidmaatschap

Kom je roeien?

Procedure

Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig aanmelden middels het  inschrijfformulier.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging om kennis te maken en hoor je wanneer we verwachten dat je kan starten.

De eerste maand kan je gratis proefroeien onder begeleiding van een coach. Gedurende deze maand beoordeel je of de roeisport en de sfeer bij de vereniging jou aanspreekt. Aansluitend kan je lid worden en wordt de instructie gedurende twee maanden voortgezet. Na het goed afleggen van een examen ben je gemachtigd om zelfstandig te roeien.

De instructielessen voor beginnende roeiers starten in april. Na 1 juni is het niet meer mogelijk aan deze lessen deel te nemen. Voor ervaren roeiers die bij Honte willen starten, kunnen we vrijwel altijd tijdens het jaar een roeiplek (in een bestaand team) vinden.


Kosten

Met uitzondering van het jaar van lid worden, loopt het lidmaatschap bij de vereniging van 1 januari tot 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Onderstaande tarieven gelden voor het verenigingsjaar 2018:

Senior lidmaatschap:

€235,- per jaar

Junior lidmaatschap; tot 18 jaar:

€125,- per jaar

Studenten lidmaatschap:

€170,- per jaar op vertoon studentenkaart

Proeflidmaatschap gedurende 1 maand:

€30,- inschrijfgeld; zonder tegenbericht wordt proeflidmaatschap automatisch omgezet in een lidmaatschap

Buitenlidmaatschap; dit lidmaatschap is alleen bestemd voor Honte leden, die buiten Zeeland gaan wonen en slechts 1 maal per jaar komen roeien:

€60,- per jaar

Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden:

€30,-


Roeiwijzer

Zodra je lid bent geworden van Honte krijg je toegang tot het ledengedeelte van de website. Hierop vind je de Roeiwijzer, een informatieboekje over de vereniging, (de techniek van) het roeien, exameneisen, een uittreksel van het Huishoudelijk Reglement, enzovoorts. Overigens, je vindt op dit deel van de website ook een Smoelenboek en meer informatie over de vereniging.


Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te geschieden, gericht aan de secretaris. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.