Afsluiten Stationsbrug

Middelburg, vrijdag 28 augustus 2019

Afsluiten van de Stationsbrug in Middelburg van 23 september 2019 tot en met 12 april 2020. Met onderstaande gegevens informeer ik u over het daadwerkelijk uitnemen van deze draaibrug, de planning, het inrichten van het bouwterrein en het realiseren van een tijdelijk busstation op de Loskade.

Het project

Aannemer Hollandia Services B.V. realiseert dit renovatieproject in opdracht van de Provincie Zeeland. De Stationsbrug dient namelijk goed en veilig te blijven functioneren voor het vaarwegverkeer en het wegverkeer. Om die reden wordt de Stationsbrug grondig gerenoveerd. De eerste stap is het uitnemen van de brug op woensdag 25 september 2019 of donderdag 26 september 2019 (afhankelijk van het weer). Daarna gaat de brug op transport (via water) naar Krimpen aan den IJssel. Hier krijgt de brug een uitgebreide behandeling, waarbij onder andere het houten dek wordt vervangen en de elektrotechnische installatie wordt aangepast. In Middelburg vinden ook werkzaamheden plaats, denk bijvoorbeeld aan het opknappen van bestaande remmingwerken in het Kanaal door Walcheren.

Planning werkzaamheden in september

  • Op dinsdag 3 september 2019 starten de werkzaamheden voor dit project. Dit houdt in dat de aannemer start met het inrichten van het bouwterrein. Het inrichten bestaat onder andere uit het opnemen van de bestaande inrichting, het maken van de in- en uitrit en het plaatsen van het ketenpark en afrastering van het bouwterrein.
  • Op woensdag 17, 18 en 19 september 2019 worden er vier abri’s en twee units geplaatst op de Loskade.
  • Op donderdag 19 september 2019 wordt de tijdelijke pontonbrug opgebouwd. Deze brug vervangt tijdelijk de Stationsbrug. Voor voetgangers blijft een rechtstreekse verbinding over het Kanaal door Walcheren. Voor de scheepvaart gaat deze tijdelijke brug meerdere keren open:
    -Maandag tot en met vrijdag: 07.07 uur; 11.37 uur; 15.37 uur en 19.37 uur. De opening van 07.07 uur moet de dag ervoor worden aangevraagd bij de Nautische Centrale Vlissingen voor 22.00 uur.
    -Zaterdag en zondag: 10.07 uur en 15.37 uur.
  • Voor (brom)fietsers wordt een omleidingsroute aangegeven.
  • Vanaf maandag 23 september 2019 7.00 uur wordt de Stationsbrug in Middelburg afgesloten voor het verkeer.
  • Op woensdag 25 september 2019 of donderdag 26 september 2019 (afhankelijk van het weer) wordt de Stationsbrug van haar plek gehesen en op transport gezet naar Krimpen aan den IJssel. Om de brug in goede conditie houden, vindt daar tot eind maart 2020 groot onderhoud plaats

Bouwterrein en bereikbaarheid

Het bouwterrein bevindt zich op de hoek van de Loskade en de Stationsstraat in Middelburg. De straten in de directe omgeving blijven goed bereikbaar. Op bijgevoegde tekening, bijlage 1 Inrichting bouwplaats, ziet u wat waar komt.

 Inrichting tijdelijk busstation Loskade

Op het gedeelte van de Loskade, tussen de Goese Korenmarkt en de Nieuwepoortstraat, liggen aan de waterzijde zeven busparkeerplaatsen voor touringcars. Deze busparkeerplaatsen worden tijdelijk omgezet in drie bushaltes. Bij deze bushaltes worden in totaal vier abri’s (wachthuisjes) geplaatst en twee units voor chauffeurs. Zie bijlage 2 Inrichting tijdelijk busstation Loskade.
Als compensatie voor de vervallen busparkeerplaatsen kunnen touringcars uitwijken naar het busstation aan de Kanaalweg. Daar liggen drie bushaltes, waarvan de bushalte aan de spoorzijde wordt opgeheven om gebruikt te kunnen worden door touringcars.

Leefbaarheid en veiligheid

Aannemer Hollandia Services B.V. werkt op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Daarnaast kan het voorkomen dat in het weekend of in de nacht wordt gewerkt. Uiteraard wordt geprobeerd dit tot een minimum te beperken. Alle werkzaamheden zullen binnen het werkgebied plaatsvinden.

Contact

Provincie Zeeland werkt samen met aannemer Hollandia Services B.V. aan het renoveren van de Stationsbrug Middelburg. Valt u iets op of heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectorganisatie Renovatie Stationsbrug Middelburg viastationsbrug@zeeland.nl.

Actuele informatie leest u op de website www.zeeland.nl/stationsbrug.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Namens dezen,

L.J. Schipper,

Projectleider Stationsbrug.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *