Verbouwing

Onze steiger die we in 2017 hebben vernieuwd is inmiddels afbetaald en langzaamaan ontstaan nieuwe wensen voor ons gebouw… Kleedkamers verouderd… Gaskachels uit de tijd… Ruimte voor zithoek in de kantine… Zonnepanelen… Krachthonk… Keuken in de kantine voor ploeghappen… Keuken weg uit herenkleedkamer… Bar verplaatsen?….

Globaal plan
Het bestuur van Honte heeft een aantal weken geleden met enkele leden bij elkaar gezeten om te brainstormen over ons gebouw. Onder hen architect Wouter de Gaaij en Marco Welhuis, die de vorige grote verbouwing bij Honte heeft begeleid.

We hebben globaal een plan gemaakt waarmee we onze voorzieningen up-to-date willen houden. Om het werk behapbaar – ook financieel – te houden denken we dit plan gefaseerd uit te voeren en over meerdere jaren uit te smeren.

Fase 1: een ergometer-/fitnessruimte (het idee)
De eerste fase is het creëren van een aparte ruimte voor de ergometers en het fitnessmateriaal. Wij denken dat zo’n zogenaamd ‘krachthonk’ een aantrekkelijke aanvulling is op het aanbod bij Honte.

Waarom?

  • Er is meer variatie mogelijk in trainingen bij Honte. Het wordt aantrekkelijker om extra (kracht)training te doen. Ook voor coaching zijn er meer opties (voor nieuwe en ervaren roeiers).
  • Je kunt altijd binnen terecht om te ergometeren of fitnessen. Ook met slecht weer en ook als de kantine bezet is.
  • Indoortraining (die voorheen buiten Honte plaatsvond) kan op de vereniging plaatsvinden.
  • We gaan mee in de landelijke tendens, waarbij het gros van de roeiverenigingen tegenwoordig over een krachthonk beschikt.
  • Door de ergometers uit de kantine te halen, ontstaat daar ruimte voor meer zitplekken o.i.d. Bovendien komt er een einde aan overlast van de ergometers daar (zweetlucht, herrie).
  • Mogelijk heeft deze aanpassing een positief effect op ons ledenaantal (behoud huidige en werven nieuwe leden).

Om een ergometer-/fitnessruimte te creëren is de optie uitgewerkt waarbij de huidige reparatieloods verlengd wordt richting kanaal met circa 10 meter. Door de reparatieloods aan de achterzijde (kanaalzijde) te verlengen en deze toe te voegen aan de huidige reparatieloods, is er de mogelijkheid een sportruimte te creëren aan de voorzijde van de huidige reparatieloods. Deze ruimte wordt gebruikt voor onder andere de ergometers en sport-/fitnessmaterialen. Het idee is om richting de haven ramen te plaatsen zodat er gesport kan worden met zicht op het water. Tussen werkplaats en krachthonk komt een wand met doorgang (flexibele wand/schuifwand/deuren?) zodat boten de werkplaats in- en uitgedragen kunnen worden.

De andere fasen
Alle fasen zijn hieronder weergegeven.

Naam fase Jaartal realisatie Globale inhoud fase
Voorbereiding 2021 –          ALV: reactie van leden en akkoord om fasen 1 t/m 3 uit te werken

–          Plan uitwerken van fasen 1 t/m 3

–          Fase 1 opstarten

Fase 1: fitness-/ergometerruimte 2022 –          Extra ruimte aanbouwen > middels optie ‘verlenging werkplaats’

–          Nieuwe werkplaats herinrichten

–          Fitness-/ergometerruimte inrichten

–          (Op vrijgekomen plek in kantine – tijdelijke zithoek realiseren)

Fase 2: renovatie kantine 2023? –          Werkzaamheden n.t.b. (in 2021/2022)

–          Verschillende wensen: o.a. bar verplaatsen, complete keuken t.b.v. ploeghappen, meer zitplaatsen (tafel én relax)

–          (Door nieuwe keuken: verwijderen keuken in herenkleedkamer)

Fase 3: renovatie kleedkamers 2024? –          Werkzaamheden n.t.b. (in 2022/2023)

–          Algehele wens: update!

–          Andere wens: toilet toegankelijk maken zonder betreden kleedkamer (creëren halletje vanaf vlot – tevens deur naar kantine binnendoor)

Nevenfase: verduurzaming 2022 – 2026 –          Werkzaamheden n.t.b.

–          Verschillende ideeën: duurzamere apparaten (bv. koelkast), ‘Van het gas af’, zonnepanelen

Nevenfase: onderhoud 2021 – continu –          Werkzaamheden: zie MJOB, o.a. 2021: vernieuwing vlot


Huidige status
Wouter de Gaaij heeft een schets van fase 1 van de verbouwing gemaakt. We zijn in overleg gegaan met de gemeente om na te gaan of deze verbouwing toegestaan is. Tegelijkertijd is Marco Welhuis een berekening van de kosten aan het maken. Als dit positief uitpakt, willen we aan de ALV (maart 2021) voorstellen om fase 1 verder uit te werken.

Wat vinden jullie?
Ondertussen zijn we op zoek naar leden die mee willen denken of werken aan (een deel van) onze verbouwing. Laat het ons weten! Ook andere reacties krijgen we graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *