Algemene Leden Vergadering (ALV)

Algemene Leden Vergadering (ALV) van Roeivereniging Honte op MAANDAG 27 MAART 2023 voor leden van roeivereniging Honte. 

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur / Aanvang vergadering 19.30 uur
Plaats: kantine van ons verenigingsgebouw aan de Havendijk 2
Afmelden: via de secretaris (secretaris@rvhonte.nl)

A G E N D A

Bijkomende stukken (*tussen haakjes) achter het agendapunt

 1. Mededelingen/Ingekomen stukken
 2. Notulen ALV 28 maart 2022 (* Notulen ALV 2022)
 3. Verslag van het bestuur:
  • Verslag van de Voorzitter
  • Verslag van de Commissaris Instructie
  • Verslag van de Botenplancommissie over het materieel (* Actueel Botenplan)
  • Verslag van de Commissaris Gebouwen (* Actueel MJOB)
  • Verslag van de Coördinator Activiteiten
  • Ledenadministratie en -communicatie door de Secretaris
 4. Jaarrekening 2022 (*  Financieel verslag 2022)
 5. Verslag bevindingen kascommissie (* Verslag Kascommissie)
 6. Decharge bestuur
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting 2023 (* Begroting 2023-2028)
 9. Bestuursbenoemingen:
 • Jan Louwerse, Voorzitter, is aftredend en herkiesbaar
 • Sigrid Jansen, Secretaris, is aftredend en niet-herkiesbaar
 • xxx, stelt zich verkiesbaar als Penningmeester
 • Peter de Doelder, Commissaris Materiaal, is niet-aftredend
 • Cindy Brouwer, Commissaris Instructie, is niet-aftredend
 • Rob Coremans, Commissaris Gebouwen, is aftredend en niet-herkiesbaar
 • Jeroen Verschelling, Commissaris Activiteiten, is aftredend en herkiesbaar

10. Rondvraag

Inzage in bijkomende stukken:
Vanwege kosten en milieu heeft het bestuur ervoor gekozen de bijkomende stukken niet uit te printen.
Alle stukken staan online voor leden in het nieuwsbericht ‘Stukken voor de ALV’ in onze roei app ‘Roeien.nl’ van FOYS.
Wil je de stukken ontvangen op jouw e-mailadres? Laat dit weten aan de secretaris (secretaris@rvhonte.nl), dan krijg je deze toegestuurd.

Jan Louwerse, voorzitter
Sigrid Jansen, secretaris

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

27 mrt 2023

Time

19:30 - 22:00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *