ALV

Alle leden van roeivereniging Honte worden hiermee uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op: MAANDAG 2 MAART 2020

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, om circa 19.15 uur worden de nieuwe 4x+ en skiff gedoopt
Aanvang vergadering 19.30 uur

Plaats: verenigingsgebouw aan de Havendijk 2 te Middelburg

De ALV zal anders verlopen dan in voorgaande jaren. Voor de agendapunten 1 t/m 11 is minder tijd ingeruimd, zodat we uitgebreider stil kunnen staan bij punt 12 Concept beleidsplan 2020-2025. Middels stellingen en vragen is er veel ruimte voor inbreng van leden.

A G E N D A (tussen haken: bijkomende stukken)

 1. Opening
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 11 maart 2019 (Notulen ALV 2019)
 4. Verslag van de voorzitter met daarin beknopt: (Verslag van de voorzitter 2019)
  – Verslag van de Commissaris Roeien (Vernieuwde Roeiwijzer)
  – Verslag van de Commissaris Materiaal (Actueel Botenplan)
  – Verslag van de Commissaris Gebouwen (Actueel MJOB)
  – Verslag van de Commissaris Activiteiten
 5. Jaarrekening 2019 (Financieel verslag 2019)
 6. Verslag bevindingen kascommissie (Verslag Kascomissie)
 7. Decharge bestuur
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2020 (Begroting 2020-2025)
 10. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (HR met arcering wijzigingen)
 11. Bestuursbenoemingen
  – Bart Lelij, Voorzitter, is niet-aftredend
  – Sigrid Jansen, Secretaris, is aftredend en herkiesbaar
  – Karina Rentier, Penningmeester, is niet-aftredend
  – Collin Bohncke, Commissaris Materiaal, is aftredend en herkiesbaar
  – Janita Melse, Commissaris Roeien, is niet-aftredend
  – Rob Coremans, Commissaris Gebouwen, is niet-aftredend
  – De post Commissaris Activiteiten is vacant, kandidaten kunnen zich aanmelden.
 1. Concept beleidsplan 2020-2025 (Concept beleidsplan 2020-2025)
 2. Jubileumjaar Honte
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De stukken voor de vergadering liggen vanaf 17 februari ter inzage in het clubhuis en staan online op het besloten ledengedeelte van rvhonte.nl.

Bart Lelij, voorzitter
Sigrid Jansen, secretaris

The event is finished.

Date

02 mrt 2020
Expired!

Time

19:30

Location

Clubhuis Honte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *