Verlaging waterpeil

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART
nr. 7/21

Kanaal door Walcheren Kanaalpeilverlaging

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het waterpeil in het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar NAP + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 19 februari 2022 tot en met zaterdag 2 april 2022.

Het aflaten van het water naar NAP + 0,50m. is gepland op:
Zaterdag 19 februari 2022, vanaf ca. 07:30 uur tot ca. 14:00 uur;
Het aflaten van het water naar NAP + 0,30m. is gepland op:
Zaterdag 19 februari 2022, vanaf ca. 19:00 uur tot ca. 22:00 uur.

Het oplaten van het water naar NAP + 0,90m. is gepland op;
Zaterdag 2 april 2022, vanaf ca. 13:00 uur.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:
• voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
• voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
• voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot
de binnenkeersluis: 6,40 m; voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;

Middelburg, 14 december 2021.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

C.A.J.Verhoeve, hoofd afdeling
Beheer en Onderhoud

The event is finished.

Date

19 feb 2022 - 02 apr 2022
Expired!

Time

07:30 - 14:00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *